Hoe elektriciteitsproductie het milieu beïnvloedt

Tegenwoordig is elektrische stroom een ​​fundamentele en essentiële noodzaak geworden. Het aansteken van een lamp, het aansluiten van de mobiele lader en zelfs het openen van de warmwaterkraan zijn handelingen die we zo vaak uitvoeren, dat we er nauwelijks over nadenken of over het elektrische verbruik dat ze impliceren en veel minder op hun invloed op het milieu.

Als de nieuwsgierigheid je heeft gebeten en je wilt weten hoe elektrische productie het milieu beïnvloedt, lees dan dit artikel verder en we zullen het je uitleggen.

Hoe elektrisch vermogen wordt verkregen

Elektrische energie is de vorm van energie die wordt geproduceerd door de beweging en schok van deeltjes met een ander potentieel, elektronen genoemd, waarvan de interactie de opwekking van de elektrische stroom mogelijk maakt die we kennen met de naam elektriciteit.

Het wordt verkregen door de transformatie van andere soorten energie door het gebruik van alternators of generators. Dus, afhankelijk van het type primaire energie dat wordt gebruikt om elektrische energie te produceren, kunnen we de elektriciteitscentrales indelen in:

 • Thermo-elektrisch : gebruikt de warmte die afkomstig is van het verbranden van fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld olie, steenkool en aardgas.
 • Waterkracht : om elektriciteit op te wekken, wordt de potentiële energie van water opgeslagen in reservoirs gebruikt.
 • Windenergie : windenergie gebruikt de wind om mechanische energie te verkrijgen door de windmolens te verplaatsen.
 • Fotovoltaïsche : maakt gebruik van zonnestraling opgevangen door zonnepanelen.
 • Mareomotive : elektriciteit wordt opgewekt door gebruik te maken van de beweging van de getijden.

Milieu-impact van elektriciteit

Nu we de natuurlijke systemen en activiteiten kennen die een rol spelen bij de opwekking van elektriciteit, kunnen we de schadelijke effecten ervan op het milieu begrijpen. Elk van deze elektriciteitscentrales heeft een ander effect op het milieu. Hieronder leggen we uit wat de milieu-impact van elektrische energie is :

 • Verbruik van natuurlijke hulpbronnen : de vernietiging van het ecosysteem voor de exploitatie van afzettingen impliceert bodemerosie, verlies van vegetatie en biodiversiteit en verontreiniging van water en bodem.
 • Emissies en lozingen : de verbranding van fossiele brandstoffen veroorzaakt emissies van broeikasgassen (CO₂, CH₄, N₂O), zwaveloxiden, stikstof en deeltjes die, samen met lozingen van verschillende samenstelling, het milieu negatief beïnvloeden. Hieraan moet de schade worden toegevoegd die wordt veroorzaakt door het gebruik van water dat is toegewijd aan de koeling van de planten, dat terugkeert naar de omgeving met een temperatuur die hoger is dan die van nature, wat een temperatuurstijging en aanzienlijke effecten op de waterflora en -fauna.
 • Afvalproductie : zoals bijvoorbeeld de as geproduceerd in stookinstallaties. Radioactief afval van kerncentrales is echter van bijzonder belang vanwege het gevaar, de vervuilingscapaciteit en de moeilijke behandeling.
 • Geluid : de werkzaamheden voor de installatie en het gebruik van zware machines voor het onderhoud van de fabrieken zijn een bron van geluidsoverlast.
 • Visuele impact : elke energiecentrale veroorzaakt een grotere en kleinere impact op het landschap, waaraan de stroomkabels zijn toegevoegd die kilometers verlenging bezetten, die nodig zijn om de elektrische energie te transporteren.

Welke schade doet elektriciteit aan het milieu?

Tot nu toe hebben we gesproken over de milieu-impact op lokaal of regionaal niveau, maar andere effecten van grotere relevantie worden eraan toegevoegd vanwege hun wereldwijde bereik. Weet jij welke schade elektriciteit aan het milieu toebrengt? Vervolgens leggen we het u uit:

 • Klimaatverandering : de uitstoot van broeikasgassen zorgt ervoor dat de atmosfeer meer warmte vasthoudt dan nodig is en dus een wereldwijde stijging van de temperatuur. Deze stijging van de temperatuur van de planeet resulteert in het smelten van gletsjers en ijskappen, waardoor de zeespiegel stijgt en overstromingen worden veroorzaakt. Naast agressievere klimatologische fenomenen, verzuring van de oceanen, veranderingen in habitat en verlies van biodiversiteit, onder anderen.
 • Afbraak van de ozonlaag : sommige gassen en uitgestoten deeltjes zoals CFK's (chloorfluorkoolwaterstoffen) veroorzaken de afbraak van ozonmoleculen, waardoor de afname van deze laag wordt veroorzaakt en daardoor het vermogen om ultraviolette straling vast te houden. Overmatige straling die de aarde bereikt, kan ziekten zoals huidkanker en staar veroorzaken en het proces van fotosynthese van planten verstoren.
 • Zure regen : de emissie van zwavel en stikstofoxiden reageert met het water in de atmosfeer en vormt respectievelijk zwavelzuur en salpeterzuur, die worden meegevoerd door regen en mist waardoor de zuurgraad van het water, de achteruitgang van het ecosysteem en zelfs de Dood van levende wezens. In het volgende artikel leggen we uit wat zure regen is: definitie, oorzaken en gevolgen.

Als u meer artikelen wilt lezen die vergelijkbaar zijn met Hoe elektriciteitsproductie het milieu beïnvloedt, raden we u aan onze categorie Vervuiling in te voeren.

Aanbevolen

10 tekens die aangeven dat je kat van je houdt
2019
Mi Casa - Residentie Canina y Felina
2019
Sauzen Veterinaire Kliniek
2019