Verschil tussen organisch, ecologisch en biologisch

Als we het over een bepaald product hebben, gebruiken we vaak termen als ecologisch, biologisch of organisch door elkaar en hebben ze echt vergelijkbare betekenissen, maar het zijn geen synoniemen. Uit een studie blijkt dat meer dan 60% van de Spanjaarden naar deze concepten verwijzen als synoniemen en dus uitwisselbaar, wat een vergissing is. In dit artikel verduidelijken we de betekenis van deze drie woorden en wat het verschil is tussen organisch, ecologisch en biologisch . Let op hoe u ze correct gebruikt.

Wat is een biologisch product?

Deze producten geven aan dat bij hun productie geen chemicaliën, pesticiden of kunstmest zijn gebruikt . Het zijn producten die een bijzonder goed effect kunnen hebben op de gezondheid van mensen met bepaalde intoleranties of allergieën voor bepaalde chemicaliën, en in sommige gevallen zijn ze ook volledig milieuvriendelijk. Opgemerkt moet worden dat dit niet betekent dat ze bioproducten zijn, want hoewel ze bepaalde chemicaliën niet gebruiken bij de bereiding, kunnen ze worden gemaakt met genetisch gemodificeerde producten, zoals met sommige fruitsnoepjes of de druiven van bepaalde wijnen.

Sommige kenmerken van biologische gewassen zijn dus:

 • Draag bij aan het behoud en de vruchtbaarheid van een bodem.
 • Gebruik gewasrotatie.
 • Voorkom erosie en verlies van leven van de ondergrond.
 • Help de grondwaterzuiverheid te behouden.

Een voorbeeld van het gebruik van biologische producten zijn de bedrijven van biologische katoenen t-shirts of die die verschillende volledig biologische voedingsproducten produceren, zoals appelazijn of appels zelf.

Wat is een biologisch product?

Het zijn die producten die al hun groeifasen op natuurlijke wijze in de bodem ontwikkelen en of er kunstmatige producten bij hun productie worden gebruikt. Ecologische producten zijn even milieuvriendelijk . Producten die biologisch zijn, ontvangen een ecologisch certificaat dat garandeert:

 • Gebruik van goede milieupraktijken.
 • Maak optimaal gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
 • Pas een zeer strikte regelgeving toe die een maximaal dieren- en plantenwelzijn garandeert.
 • Gebruik van hernieuwbare bronnen.

Als een groente of groente bijvoorbeeld als biologisch moet worden beschouwd, moeten de zaden ook biologisch zijn, evenals grond of ontsmet water. Bovendien moeten natuurlijke bodemomstandigheden of weersomstandigheden worden gebruikt en mogen geen chemische meststoffen of pesticiden worden gebruikt. Voor de veehouderij wordt veeteelt uitgevoerd in gebieden die vrij zijn van besmetting, gevoed met biologisch voedsel en geen groeihormonen of antibiotica worden gebruikt.

Een voorbeeld van marketing van biologische producten zijn bedrijven die natuurlijke en ecologische make-up verkopen, afgezien van veel voedsel.

Wat is een biologisch product?

Het zijn die producten die geen enkele component hebben die genetische veranderingsprocessen in het laboratorium heeft ondergaan, zoals met sommige groenten of fruit kan gebeuren om hun kleur, volume of conservering te verbeteren. Deze producten met de biologische seal of bio-seal worden gekenmerkt door:

 • Kies ervoor om natuurlijke selectieprocessen te gebruiken.
 • Draag bij aan de toename van genetische diversiteit met behulp van de natuurlijke voortplantingscyclus van de soort.
 • Bijdragen aan het behoud van biodiversiteit.

Een voorbeeld van productbedrijven met het biologische zegel zijn veel van degenen die voedsel verkopen, maar alleen bedrijven die daadwerkelijk van biologische productie zijn en die aan de wetten voldoen, ontvangen dit zegel.

Conclusie over biologische, biologische en biologische producten

De producten die tot deze drie groepen behoren, moeten in hun etikettering de termen "ecologisch", "biologisch" of "organisch" en de naam van de entiteit, publiek of privaat, dragen die het certificeert. Dit wordt aangegeven door de Organisatie van Consumenten en Gebruikers (OCU). Bovendien dragen biologische producten die in Europa worden geproduceerd, specifiek een stempel dat ze in de Europese Unie worden geproduceerd.

Volgens de wet mogen biologische producten maximaal 5% ingrediënten bevatten die afkomstig zijn van genetisch gemodificeerde organismen (GGO's). Op het prijsniveau voor de consument is dit hoger dan conventionele producten, omdat de productiekosten van deze producten hoger zijn, ze een lagere productiviteit hebben en hun distributie beperkter is, wat hun hogere prijs rechtvaardigt. Op het niveau van regulering is de wet hetzelfde voor alle drie productgroepen, met Europese Verordening 834/2007 die hen regelt.

Er zijn andere namen op Europees niveau, maar deze zijn niet gereguleerd, dus ze kunnen misleidend zijn. De natuurlijke term wordt bijvoorbeeld in bijna alle producten gebruikt en kan tot bedrog leiden.

Als u meer artikelen wilt lezen die vergelijkbaar zijn met Verschil tussen organisch, ecologisch en biologisch, raden we u aan om onze categorie Andere ecologie in te voeren.

Aanbevolen

De meest aanhankelijke kattenrassen
2019
De acties van de mens die de zeeën vernietigen
2019
Wat eten eenden? - Eend voeren
2019